Have your say! Survey ends soon!

Posted on:   Posted by:

People who can make a difference to your life want to hear from you about how life has been like over the last few weeks.

The Children’s Commissioner for Wales, the Youth Parliament and Children in Wales have been working with the Welsh Government, to make sure that they hear and listen to what you have to say. All of those people want to make sure they are doing their best for all children and young people in Wales. They want to make sure that they are giving you the information and support you need to feel as happy as possible during this time and afterwards.

The survey should take you around 15 minutes.

The survey closes on 29 January 2021.

Please share your views. The survey is on this link: www.childcomwales.org.uk/coronavirusandme

Mae pobl sydd am wneud gwahaniaeth yn eich bywyd eisiau clywed gennych chi ynglyn â sut mae bywyd wedi bod i chi dros yr wythnosau diwethaf.

Mae’r Comisiynydd Plant, y Senedd Ieuenctid, a Phlant yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud yn siwr eu bod nhw’n gwrando ac yn clywed beth sydd gyda chi i’w ddweud. Mae’r pobl yma eisiau gwneud yn siwr eu bod nhw’n gwneud eu gorau ar gyfer holl blant a phobl ifanc yng Nghymru. Maen nhw eisiau sicrhau eu bod nhw’n rhoi’r wybodaeth a’r cefnogaeth sydd angen arnoch chi i deimlo mor hapus a phosib yn ystod a thu hwnt y cyfnod yma.

Dylai’r arolwg gymryd tua 15 munud.

Mae’n cau ar 29ain o Ionawr 2021.

Rhannwch eich barn gan ddilyn y ddolen yma:

www.complantcymru.org.uk/coronafeirwsafi

Funding Partners

promo cymru
Young Wrexham : Local services, articles and what's on for you in Wrexham!