Chwilio am Gymorth?

Postiwyd ar:   Postiwyd gan:

Chwilio am gymorth?

Ymunwch â ni yn y sesiwn Galw Heibio Outside In i Rieni, am baned a sgwrs, yn siop wybodaeth, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR.

Bydd aelod o’r tîm Cwnsela Outside In wrth law i siarad am wybodaeth, adnoddau a gwasanaethau a all eich cefnogi chi gyda lles eich plentyn a lles eich hunain.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ar y dyddiadau canlynol o 10am-11am

28 Gorffennaf

4 Awst

11 Awst

18 Awst

Nid oes angen gwneud apwyntiad.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, anfonwch e-bost at – outside_in@wrexham.gov.uk neu anfonwch neges destun at – 07800689039

Diolch

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham