Gwybodaeth am Alcohol a Chyffuriau

Angen cyngor ar gyffuriau, ysmygu neu alcohol? Os felly, dyma’r dudalen i chi…

Angen cyngor ar gyffuriau, ysmygu neu alcohol? Os felly, dyma’r dudalen i chi…

LSD

Pan fyddwch chi dan ddylanwad LSD neu ‘asid’, cyffur rhithbair cryf iawn, mae’ch canfyddiad o’r hyn rydych chi’n ei weld a’i glywed yn newid ac mae lliwiau a goleuadau yn…

Ecstasi (MDMA)

Fel rheol mae pobl yn cymryd ecstasi (neu MDMA neu MD) ar ffurf tabled neu bowdr. Hwn ydi ‘cyffur parti’ sawl person ifanc sy’n cymryd cyffuriau ac mae’n eich gadael…

Alcohol

Yn In2change (dolen i’r dudalen) rydym yn gweithio gyda phobl ifanc gan godi ymwybyddiaeth o risgiau a chanlyniadau defnyddio alcohol. Dyma rai o’r ffeithiau diweddaraf a’r risgiau yn ymwneud â defnyddio alcohol….

Canabis

Y CYFFUR ANGHYFREITHIOL SY’N CAEL EI DDEFNYDDIO FWYAF YN Y DEYRNAS UNEDIG – OND COFIWCH, DIM POB PERSON IFANC SYDD YN EI DDEFNYDDIO. Hwn ydi’r cyffur anghyfreithlon sy’n cael ei…

Cyffuriau Ac Alcohol

Ddim yn siŵr iawn be’ ‘di be’ o ran cyffuriau ac alcohol? Cymerwch olwg ar y dudalen hon am fwy o wybodaeth…

Newyddlenni

Yn y rhan hon o’r safle fe welwch chi ein newyddlen ddiweddaraf, gyda gwybodaeth am yr hyn rydym ni wedi bod yn ei wneud.

In2CHANGE

Mae In2Change yn brosiect rhad ac am ddim a chyfrinachol i helpu pobl ifanc gyda phethau yn ymwneud â chyffuriau ac alcohol…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham