Gwybodaeth

Croeso i dudalennau gwybodaeth Wrecsam Ifanc, y lle am wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer pobl ifanc yn Wrecsam. Porwch y categorïau isod am gysylltiadau defnyddiol a mudiadau lleol, neu chwiliwch yn ein cronfa ddata.

Rydym bob amser yn chwilio am eich adborth, a’ch safbwyntiau p’un a ydych yn cytuno, anghytuno neu os oes gennych awgrym i helpu i wella ein cynnwys – Mae arnom ni eisiau clywed amdano !

 

Eiriolaeth

Ansicr beth yw Eiriolaeth? Bydd yr adran hon yn darparu’r holl wybodaeth y byddi di ei hangen.

Bwlio

Ydych chi’n ansicr ynghylch eich hawliau pan ddaw hi i fwlio? Os felly, mae’r holl wybodaeth a’r cyngor sydd arnoch chi ei angen yma…

Dy lais, dy Wrecsam

Hoffech chi ddweud eich dweud ar y pethau sy’n effeithio arnoch chi? Os felly, dyma’r adran i chi…

Siop Wybodaeth

Angen cymorth ond ddim yn siŵr iawn sut i’w gael?  Mae’r Siop Wybodaeth yn ganolfan wybodaeth a chyngor y mae modd i bobl ifanc 11-25 oed alw heibio iddi…

Perthnasau Iach

Mewn perthynas newydd neu hir? Dylai’r adran hon eich helpu chi gyda’r hyn sydd arnoch chi angen ei wybod…

Arian

Mae arian yn gyfaill ac yn elyn, edrychwch ar y dudalen hon am wybodaeth a chyngor…

Deall y we?

Ydych chi’n defnyddio synnwyr cyffredin ar-lein? Ydych chi’n gwybod sut i gadw’ch hun yn ddiogel ar-lein?

Bod dan Ofal

Ydych chi’n chwilio am wybodaeth am fod mewn gofal, maethu, mabwysiadu neu lety lle ceir cefnogaeth yn Wrecsam? Os felly, fe allwn ni eich helpu chi…

Y Gyfraith, dy hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am y gyfraith a hawliau, plismona, troseddau a chanlyniadau torri’r gyfraith, ynghyd â’ch hawliau chi fel dinesydd.

Tai a Llety

Castell pawb ydi ei dŷ meddai’r Sais! I edrych ar ôl eich castell chi, darllenwch yr adran yma…

LGBT+

Rhywioldeb? Hunaniaeth rhyw? Mynegiant rhyw? Ewch i’r adran hon i gael rhagor o wybodaeth.

Cyffuriau, Alcohol ac Ysmygu

Angen cyngor ar gyffuriau, ysmygu neu alcohol? Os felly, dyma’r dudalen i chi…

Teithio

Hoffi teithio? Tramor neu’n agosach at adref? Os felly, edrychwch ar y dudalen hon am awgrymiadau a chyngor defnyddiol…

Addysg

Ydych chi’n chwilio am gyngor ar addysg? Os ydych chi, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

Iechyd Meddwl

Popeth o dan un to i gadw’ch meddwl yn iach

Gwaith a Hyfforriant

Oni bai eich bod chi’n ennill y loteri mi fyddwch chi’n gweithio am o leiaf 40 o flynyddoedd – waeth i chi wneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau neu sy’n cyd-fynd â’ch personoliaeth ddim.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru